Adaptujemy budynek gospodarczy na dom

Adaptacja budynku gospodarczego na dom wiąże się z jego przebudową. Oznacza to, że musimy, podobnie jak w przypadku każdej budowy domu – uzyskać pozwolenie na budowę.
Projekty przystosowania budynków gospodarczych to nie  projekty domów i dla tego aby przystosować je do celów mieszkalnych musimy zlecić uprawnionemu architektowi, który określi konieczny zakres zmian. Z pewnością konieczna będzie wcześnie inwentaryzacja budynku i jego ekspertyza techniczna.
Wniosek o pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów czyli: czterema egzemplarzami projektu budowlanego (przebudowy), oświadczeniem o prawie do dysponowania gruntem, wyrys i wypis z planu zagospodarowania terenu (gdy nie ma planu – decyzję o warunkach zabudowy terenu) składamy u starosty (lub prezydenta miasta).
Przebudowę możemy rozpocząć po dwóch tygodniach od uzyskania pozwolenia. Nie otrzymamy pozwolenia, jeśli nasza działka nie będzie spełniała odpowiednich warunków. Musi mieć ona dostęp do drogi publicznej i powinna być uzbrojona. Postępowanie przy przebudowie jest w zasadzie bardzo podobne jak przy budowie domu. Jeżeli jednak projekt przebudowy, który przygotował architekt nie jest bardzo skomplikowany, to urząd wydający pozwolenie na budowę może zwolnić nas z obowiązku zatrudnienia kierownika budowy. O rozpoczęciu robót budowlanych musimy jednak powiadomić inspektorat budowlany co najmniej siedem dni przed ich rozpoczęciem. Gdy projekt – przebudowa jest trudna i wymaga wielu prac musimy zatrudnić kierownika budowy, który będzie wszystko nadzorował i koordynował.

Comments are closed.